Home

Schamansk healing bygger på urgammal kunskap och visdom. Med inspiration från medicinmän/kvinnor  från olika delar av världen. Det är ett andligt helande som jobbar på flera nivåer, fysikt, mentalt, känslomässigt själsligt och andligt.


I auran/energikroppen finns minnen av det vi upplevt. Det formar vår fysiska kropp, känslor och tankar .Det får oss att tänka och reagera på ett sätt vi inte vill eller mår bra av.  Vi är alla formade av arv, miljö och präglingar som sitter i auran.

Jag jobbar i auran/energikroppen och i chakrana för att ta bort präglingar och tung energi som blockerar dej för att få energin att flöda i kropp och själ igen. Att släppa blockeringar för att hitta  tillbaka till ditt sanna jag/ din personliga kraft.


Vid energilöshet kan behandling ge dig din kraft tillbaka.

Mönster och beteenden du ej behöver/gagnar dej mer  kan lösas upp och du kan få kraften att ta

makten över ditt liv.


Sammarbete med : Steget vidare  & In the grid